COMPTES ECONÒMICS DE LA DESPESA SANITÀRIA PÚBLICA

Despesa sanitària pública

milers d'€
Any C. Valenciana Espanya % CV/E
 
2016 6.540.704 66.696.316 9,8
2017 6.708.064 68.507.033 9,8
2018 6.964.373 71.090.268 9,8
2019¹ 7.366.149 75.056.107 9,8
 
2020¹ 7.985.266 83.811.368 9,5
 
Servicis hospitalaris i especialitzats 4.912.582 51.901.051 9,5
Servicis primaris de salut 1.151.968 12.022.383 9,6
Servicis de Salut Pública 104.492 2.038.035 5,1
Servicis col·lectius de salut 190.808 2.060.650 9,3
Farmàcia 1.381.560 12.120.880 11,4
Trasllat, pròtesi i aparells terapèutics 77.905 1.300.114 6,0
Despesa de capital 165.950 2.368.258 7,0

Font: Ministeri de Sanitat. Comptes econòmics de la despesa sanitària pública. <http://www.mscbs.es>
         Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública.Comptes econòmics de la despesa sanitària pública. <http://www.san.gva.es>

¹ Dades provisionals.