ESTADÍSTICA DE CONDEMNATS: ADULTS

Delictes sexuals¹

2019 Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
Delictes sexuals 189 32 210 431 3.401 12,7
Persones condemnades per delictes sexuals 147 26 180 353 2.708 13,0
Penes imposades per delictes sexuals 515 96 599 1.210 10.290 11,8

Font: Institut Nacional d'Estadística. Estadística de condemnats: adults. <http://www.ine.es> INEbase

¹ En juliol de 2015 va entrar en vigor una reforma del Codi Penal que va suprimir les faltes, convertint-les en delictes lleus.