ESTADÍSTICA DE CONDEMNATS: ADULTS

Persones condemnades per sentència ferma¹

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2015 10.277 3.212 13.819 27.308 222.862 12,3
2016 12.266 3.959 17.158 33.383 271.526 12,3
2017 13.643 4.278 17.747 35.668 285.336 12,5
2018 14.705 3.981 18.165 36.851 286.637 12,9
 
2019 15.387 4.215 17.811 37.413 286.931 13,0
Segons sexe
Home 12.321 3.344 13.698 29.363 227.722 12,9
Dona 3.066 871 4.113 8.050 59.209 13,6
Segons edat
De 18 a 20 anys 1.216 337 1.594 3.147 23.937 13,1
De 21 a 25 anys 2.080 553 2.394 5.027 39.262 12,8
De 26 a 30 anys 2.033 533 2.194 4.760 39.248 12,1
De 31 a 35 anys 2.192 577 2.407 5.176 39.468 13,1
De 36 a 40 anys 2.139 606 2.610 5.355 39.854 13,4
De 41 a 50 anys 3.336 968 4.007 8.311 61.359 13,5
De 51 a 60 anys 1.585 428 1.826 3.839 30.100 12,8
De 61 a 70 anys 611 173 594 1.378 10.365 13,3
Més de 70 anys 195 40 185 420 3.338 12,6
Segons nacionalitat
Espanyola 10.893 3.114 13.916 27.923 215.287 13,0
Estrangera 4.494 1.101 3.895 9.490 71.644 13,2
Segons nombre de delictes
Un delicte 11.403 3.321 13.327 28.051 217.637 12,9
Dos o més delictes 3.984 894 4.484 9.362 69.294 13,5
Dos delictes - - - 6.144 44.393 13,8
Tres delictes - - - 1.775 13.219 13,4
Més de tres delictes - - - 1.443 11.682 12,4
Segons nombre de penes
Una pena 4.725 1.322 6.152 12.199 104.751 11,6
Dos o més penes 10.662 2.893 11.659 25.214 182.180 13,8
Dos penes - - - 11.225 85.776 13,1
Tres penes - - - 5.047 33.268 15,2
Quatre penes - - - 3.588 25.576 14,0
Cinc penes - - - 1.796 11.888 15,1
Més de cinc penes - - - 3.558 25.672 13,9

Font: Institut Nacional d'Estadística. Estadística de condemnats: adults. <http://www.ine.es> INEbase

¹ En juliol de 2015 va entrar en vigor una reforma del Codi Penal que va suprimir les faltes, convertint-les en delictes lleus.