ESTADÍSTICA DE CONDEMNATS: ADULTS

Delictes per sentència ferma¹

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2016 16.509 5.269 22.917 44.695 365.202 12,2
2017 18.674 5.770 24.751 49.195 412.571 11,9
2018 20.666 5.479 25.855 52.000 406.327 12,8
 
2019 22.300 5.659 25.424 53.383 412.571 12,9
Segons sexe
Home 18.205 4.576 19.911 42.692 332.039 12,9
Dona 4.095 1083 5.513 10.691 80.532 13,3
Segons edat
De 18 a 20 anys 1.761 483 2.280 4.524 35.039 12,9
De 21 a 25 anys 3.091 768 3.401 7.260 58.013 12,5
De 26 a 30 anys 3.030 760 3.215 7.005 58.714 11,9
De 31 a 35 anys 3.315 789 3.568 7.672 59.368 12,9
De 36 a 40 anys 3.167 813 3.880 7.860 58.315 13,5
De 41 a 50 anys 4.870 1262 5.658 11.790 87.141 13,5
De 51 a 60 anys 2.071 532 2.451 5.054 39.231 12,9
De 61 a 70 anys 763 210 757 1.730 12.794 13,5
Més de 70 anys 232 42 214 488 3.956 12,3
Segons nacionalitat
Europa 19.347 5.087 22.431 46.865 348.301 13,5
Espanya 16.151 4.234 19.988 40.373 307.609 13,1
Resta Unió Europea 2.481 820 2.076 5.377 33.027 16,3
Resta Europa 715 33 367 1.115 7.665 14,5
Amèrica 1.316 311 1.078 2.705 30.198 9,0
Àfrica 1.368 237 1.683 3.288 30.448 10,8
Àsia 266 24 232 522 3.583 14,6
Oceania 3 0 0 3 41 7,3
Segons tipus de delicte
Homicidi i les seues formes - - - 116 1.099 10,6
Homicidi - - - 44 340 12,9
Assassinat - - - 15 205 7,3
Homicidi per imprudència - - - 57 553 10,3
Inducció al suïcidi - - - 0 1 0,0
Lesions - - - 9.272 69.437 13,4
Contra la llibertat - - - 3.483 27.828 12,5
Amenaces - - - 2.854 22.398 12,7
Coaccions i detencions il·legals - - - 629 5.430 11,6
Tortures i integritat moral - - - 1.154 8.102 14,2
Tracte degradant i violència - - - 1.150 8.014 14,3
Tortura - - - 4 75 5,3
Altres - - - 0 13 0,0
Contra la llibertat i indemnitat sexuals - - - 431 3.296 13,1
Contra les relacions familiars - - - 862 5.821 14,8
Contra els drets i deures familiars - - - 858 5.810 14,8
Trencament dels deures de custòdia - - - 4 31 12,9
Sostracció de menors - - - 0 30 0,0
Abandó de família - - - 854 5.749 14,9
Altres delictes contra les relacions familiars - - - 4 11 36,4
Contra el patrimoni i orde socioeconòmic - - - 17.299 141.686 12,2
Afanades - - - 7.165 71.671 10,0
Robatoris - - - 3.484 24.004 14,5
Robatori amb violència - - - 916 7.271 12,6
Robatori amb força - - - 2.568 16.733 15,3
Robatori i furt vehicles de motor - - - 201 1.729 11,6
Usurpació - - - 697 4.687 14,9
Defraudacions - - - 3.636 24.129 15,1
Estafes - - - 2.723 17.241 15,8
Apropiació indeguda - - - 649 5.084 12,8
Defraudacions de fluid elèctric - - - 264 1804 14,6
Danys - - - 1.310 10.252 12,8
Receptació i el blanqueig de capitals - - - 443 2.936 15,1
Altres delictes contra el patrimoni i orde socioeconòmic - - - 363 2.278 15,9
Contra la seguretat col·lectiva - - - 13.104 103.257 12,7
Contra la salut pública - - - 1.720 11.567 14,9
Contra la seguretat viària - - - 11.340 91.413 12,4
Altres delictes contra la seguretat col·lectiva - - - 44 277 15,9
Falsedats - - - 1.554 8.757 17,7
Falsedats documentals - - - 1.498 8.386 17,9
Falsificació documents públics - - - 1.354 7.596 17,8
Falsificació documents privats - - - 125 637 19,6
Falsificació de certificats - - - 17 86 19,8
Falsificació de targetes de crèdit - - - 2 67 3,0
Altres delictes de les falsedats - - - 56 371 15,1
Contra l’Administració Pública - - - 262 1.770 14,8
Desobediència i denegació auxili - - - 223 1.283 17,4
Altres delictes contra l’Administració Pública - - - 39 487 8,0
Contra l’Administració de Justícia - - - 3.071 20.435 15,0
Acusació i denúncia falsa - - - 349 2.255 15,5
Acusació denúncies falses - - - 62 434 14,3
Simulació del delicte - - - 287 1.821 15,8
Trencament de condemna - - - 2.577 17.182 15,0
Altres delictes contra l’Administració de Justícia - - - 145 998 14,5
Contra l’orde públic - - - 2.073 15.170 13,7
Atemptats contra l’autoritat - - - 1.786 12.966 13,8
Atemptats contra l’autoritat - - - 946 6.865 13,8
Resistència i desobediència - - - 840 6.101 13,8
Altres delictes contra l’orde públic - - - 287 2.204 13,0
Resta de delictes - - - 702 5.913 11,9

Font: Institut Nacional d'Estadística. Estadística de condemnats: adults. <http://www.ine.es> INEbase

¹ En juliol de 2015 va entrar en vigor una reforma del Codi Penal que va suprimir les faltes, convertint-les en delictes lleus.