ESTADÍSTICA DE CONDEMNATS: ADULTS

Penes imposades per sentència ferma¹

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2015 30.989 9.357 38.778 79.124 617.696 12,8
2016 33.807 10.778 43.646 88.231 695.013 12,7
2017 37.422 11.994 47.402 96.818 734.919 13,2
2018 40.889 11.699 49.341 101.929 753.803 13,5
 
2019 44.450 11.453 48.608 104.511 769.459 13,6
Segons sexe
Home - - - 87.103 647.579 13,5
Dona - - - 17.408 121.880 14,3
Segons edat
De 18 a 20 anys - - - 7.726 57.494 13,4
De 21 a 25 anys - - - 13.358 102.672 13,0
De 26 a 30 anys - - - 13.744 108.831 12,6
De 31 a 35 anys - - - 15.288 112.356 13,6
De 36 a 40 anys - - - 15.758 111.781 14,1
De 41 a 50 anys - - - 24.063 169.034 14,2
De 51 a 60 anys - - - 10.169 75.936 13,4
De 61 a 70 anys - - - 3.446 24.055 14,3
Més de 70 anys - - - 959 7.300 13,1
Segons nacionalitat
Espanyola - - - 78.235 576.872 13,6
Estrangera - - - 26.276 192.587 13,6
Segons tipus de penes
Presó 8.619 1.962 8.535 19.116 142.513 13,4
Inhabilitació especial per a ocupació 7.632 1.917 7.330 16.879 115.567 14,6
Privació dret de conduir vehicles 3.441 1.126 3.935 8.502 62.088 13,7
Privació dret de tinença d'armes 2.067 570 2.321 4.958 33.109 15,0
Prohibició d'aproximar-se a la víctima 3.028 753 3.276 7.057 48.162 14,7
Prohibició de comunicar-se amb la víctima 2.864 712 2.892 6.468 44.090 14,7
Treballs en benefici de la comunitat 3.669 1.165 4.309 9.143 52.500 17,4
Multa 12.864 3.095 15.428 31.387 263.168 11,9
Expulsió del territori nacional 44 13 41 98 1.043 9,4
Resta de penes 222 140 541 903 7.219 12,5

Font: Institut Nacional d'Estadística. Estadística de condemnats: adults. <http://www.ine.es> INEbase

¹ En juliol de 2015 va entrar en vigor una reforma del Codi Penal que va suprimir les faltes, convertint-les en delictes lleus.