ESTADÍSTICA GENERAL DE LA POBLACIÓ RECLUSA

Població reclusa

Any C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2015 6.702 61.614 10,9
2016 6.407 59.589 10,8
2017 6.650 58.814 11,3
2018 6.640 58.883 11,3
 
2019 6.625 58.517 11,3
Segons sexe
Homes 6.040 54.144 11,2
Dones 585 4.373 13,4
Segons situació processal-penal
Penats/ades 5.154 47.761 10,8
Penats/ades amb preventives 93 730 12,7
Mesura de seguretat 289 574 50,3
Preventius/ives 1.089 9.452 11,5

Font: Ministeri de l'Interior. Anuari Estadístic. <http://www.mir.es>