ESTADÍSTICA DEL SISTEMA DE SEGUIMENT INTEGRAL EN ELS CASOS DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE (SISTEMA VIOGÉN)

Casos actius

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya¹ %CV/E
 
2016 3.718 714 3.856 8.288 52.635 15,7
2017 3.716 800 3.971 8.487 54.793 15,5
2018 3.679 905 4.448 9.032 58.498 15,4
2019 3.833 990 4.628 9.451 61.355 15,4
 
2020 3.909 1.302 4.719 9.930 63.656 15,6
Segons nivell de risc

No apreciat

1.903 521 2.285 4.709 31.051 15,2
Baix 1.546 565 1.969 4.080 25.854 15,8
Mitjà 422 207 427 1.056 6.321 16,7
Alt 38 9 38 85 423 20,1
Extrem 0 0 0 0 7 0,0
Segons edat de la víctima
De 14 a 17 anys 61 12 55 128 748 17,1
De 18 a 30 anys 969 354 1.309 2.632 17.483 15,1
De 31 a 45 anys 1.822 597 2.049 4.468 28.310 15,8
De 46 a 64 anys 974 317 1.220 2.511 15.742 16,0
De 65 i més anys 83 22 86 191 1.373 13,9
Segons país de naixement de la víctima
Espanya 2.496 868 3.259 6.623 44.240 15,0
Altre país 1.413 434 1.460 3.307 19.416 17,0

Font: Ministeri de l'Interior. Estadística del sistema de seguiment integral en els casos de violència de gènere (Sistema VioGén). <http://www.interior.gob.es/>.

¹ No inclou dades de Catalunya i País Basc