SISTEMA DE SEGUIMENT PER MITJANS TELEMÀTICS DE LES MESURES D'ALLUNYAMENT EN L'ÀMBIT DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE

Dispositius actius¹

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2016 34 8 75 117 884 13,2
2017 37 12 78 127 1.019 12,5
2018 39 15 97 151 1.183 12,8
2019 64 25 125 214 1.577 13,6
2020 70 47 160 277 2.200 12,6

Font: Ministeri de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat. Sistema de seguiment per mitjans telemàtics de les mesures d'allunyament en l'àmbit de la violència de gènere <http://www.mpr.gob.es/>.

¹ Aquestes dades es corresponen amb les comunitats autònomes i províncies de l'òrgan judicial que acorda la instal·lació del dispositiu electrònic a l'inculpat i a la víctima en casos de violència de gènere.