ESTADÍSTICA DE VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA CONTRA LA DONA PER RAÓ DE GÈNERE

Víctimes mortals de violència contra la dona per raó de gènere

Any Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2016 3 1 2 6 49 12,2
2017 2 2 4 8 50 16,0
2018 1 1 0 2 51 3,9
2019 5 1 1 7 55 12,7
2020 1 1 3 5 45 11,1

Font: Ministeri d'Igualtat. Estadística de Víctimes de Violència Contra la Dona per Raó de Gènere (MIGD). <https://observatorioviolencia.org>.