COMPTES ECONÒMICS DE L'AGRICULTURA

Macromagnituds agràries (Metodologia SEC-95): valors corrents a preus bàsics

Milions d'€
Macromagnitud 2016 2017 2018 20191 20202
 
A- Producció de la branca agrària 3.350.445 3.401.871 3.488.952 3.352.214 3.530.819
Producció agrària 3.315.338 3.359.195 3.444.877 3.307.600 3.486.152
Producció de Béns 3.276.444 3.317.707 3.404.701 3.267.002 3.445.681
Producció vegetal 2.621.902 2.578.667 2.673.321 2.530.820 2.701.660
Arròs 39.371 36.582 41.905 42.341 44.490
Resta de cereals 5.340 8.661 9.858 7.499 14.126
Plantes industrials3 1.037 1.077 3.018 3.187 5.073
Plantes farratgeres 4.599 4.789 4.642 4.448 3.811
Hortalisses fresques 307.865 352.505 325.582 435.598 416.875
Plantes i flors 459.304 405.960 241.341 256.449 219.528
Creïlles 17.518 11.993 20.193 29.033 14.789
Fruites fresques 253.457 262.476 274.575 270.702 263.049
Cítrics 1.287.124 1.225.111 1.183.796 1.013.066 1.237.167
Fruites tropicals 3.160 4.440 5.040 6.677 8.565
Raïm 66.722 75.807 78.471 67.997 93.021
Vi i most 83.352 109.766 101.663 92.600 81.950
Oliva 8.846 24.185 7.543 9.352 10.522
Oli d’oliva 73.642 44.042 83.729 29.802 36.313
Altres vegetals i productes vegetals4 10.568 11.274 15.412 19.165 19.181
Producció animal 654.542 739.040 731.379 736.182 744.021
Ramaderia 524.143 581.355 567.217 583.584 595.815
Boví 25.454 28.660 28.705 29.265 26.007
Porcí 252.666 274.204 259.033 306.380 324.791
Equí 5.376 5.766 5.347 5.354 6.208
Oví i Caprí 36.297 34.299 32.401 31.079 30.391
Aus 183.990 216.781 218.801 189.035 188.051
Altres animals 20.360 21.645 22.930 22.472 20.367
Productes animals 130.399 157.685 164.162 152.598 148.206
Llet 29.497 33.236 35.267 38.269 36.865
Ous 63.999 92.510 93.932 85.709 84.447
Altres productes animals 36.903 31.938 34.963 28.619 26.894
Producció de servicis 38.894 41.487 40.177 40.598 40.471
Activitats secundàries no agràries no separables 35.107 42.676 44.614 44.667 44.667
B- Total consums intermedis 1.325.934 1.392.456 1.452.402 1.485.622 1.476.607
C = (A-B) Valor Afegit Brut a preus bàsics 2.024.511 2.009.416 2.036.551 1.866.592 2.054.213
D- Amortitzacions(Consum de Capital Fix) 384.947 385.821 401.369 416.935 424.283
E= (C-D) Valor Afegit Net a preus bàsics 1.639.563 1.623.595 1.635.181 1.449.657 1.629.929
F- Altres subvencions 245.606 252.708 234.186 239.278 233.500
G- Altres impostos 35.005 36.040 38.565 38.681 37.907
H = (E+F-G) RENDA AGRÀRIA (Renda dels Factors) 1.850.164 1.840.262 1.830.802 1.650.254 1.825.522

Font: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Informe del sector agrari valencià. <http://www.agroambient.gva.es/>

1 Dades avanç.

2 Dades estimació.

3 Inclou: Remolatxa, tabac, cotó, gira-sol i altres. També s'inclouen les lleguminoses gra.

4 Inclou: Moniato, Xufa, Llavors d’hortícoles, Subproductes del vi i de l’oli i Pastos.