COMPTES ECONÒMICS DE L'AGRICULTURA

Macromagnituds agràries (Metodologia SEC-95): valors corrents a preus bàsics

Milions d'€
Macromagnitud 2015 2016 2017 20181 20192
 
A- Producció de la branca agrària 3.360.543 3.350.445 3.401.871 3.393.603 3.376.593
Producció agrària 3.326.481 3.315.338 3.359.195 3.350.369 3.332.818
Producció de Béns 3.287.507 3.276.444 3.317.707 3.308.447 3.290.456
Producció vegetal 2.656.021 2.621.902 2.578.667 2.577.148 2.538.177
Arròs 39.262 39.371 36.582 42.311 43.674
Resta de cereals 9.208 5.340 8.661 9.495 8.213
Plantes industrials3 1.436 1.037 1.077 1.077 1.278
Plantes farratgeres 5.432 4.599 4.789 4.897 5.130
Hortalisses fresques 313.679 307.865 352.505 309.351 413.882
Plantes i flors 477.424 459.304 405.960 436.275 486.914
Creïlles 15.231 17.518 11.993 23.586 33.911
Fruites fresques 289.193 253.457 262.476 267.930 264.182
Cítrics 1.310.224 1.287.124 1.225.111 1.178.205 1.049.930
Fruites tropicals 2.334 3.160 4.440 4.793 6.350
Raïm 70.420 66.722 75.807 79.625 68.997
Vi i most 66.816 83.352 109.766 102.540 89.849
Oliva 14.334 8.846 24.185 14.670 18.189
Oli d’oliva 32.694 73.642 44.042 89.739 31.941
Altres vegetals i productes vegetals4 8.334 10.568 11.274 12.653 15.736
Producció animal 631.486 654.542 739.040 731.298 752.280
Ramaderia 495.479 524.143 581.355 563.078 581.906
Boví 22.546 25.454 28.660 25.820 26.453
Porcí 213.628 252.666 274.204 265.127 313.587
Equí 5.005 5.376 5.766 5.424 5.431
Oví i Caprí 37.418 36.297 34.299 34.455 33.343
Aus 195.530 183.990 216.781 211.250 182.511
Altres animals 21.352 20.360 21.645 21.002 20.582
Productes animals 136.007 130.399 157.685 168.220 170.374
Llet 30.713 29.497 33.236 34.249 36.925
Ous 66.803 63.999 92.510 92.180 90.299
Altres productes animals 38.491 36.903 31.938 41.791 43.150
Producció de servicis 38.974 38.894 41.487 41.922 42.362
Activitats secundàries no agràries no separables 34.062 35.107 42.676 43.234 43.775
B- Total consums intermedis 1.302.074 1.325.934 1.392.456 1.473.786 1.512.875
C = (A-B) Valor Afegit Brut a preus bàsics 2.058.468 2.024.511 2.009.416 1.919.817 1.863.718
D- Amortitzacions(Consum de Capital Fix) 387.239 384.947 385.821 400.434 416.000
E= (C-D) Valor Afegit Net a preus bàsics 1.671.229 1.639.563 1.623.595 1.519.384 1.447.718
F- Altres subvencions 226.404 245.606 252.708 250.530 252.187
G- Altres impostos 33.425 35.005 36.040 36.148 36.257
H = (E+F-G) RENDA AGRÀRIA (Renda dels Factors) 1.864.209 1.850.164 1.840.262 1.733.765 1.663.648

Font: Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica. Informe del sector agrari valencià. <http://www.agroambient.gva.es/>

1 Dades avanç.

2 Dades estimació.

3 Inclou: Remolatxa, tabac, cotó, gira-sol i altres. També s'inclouen les lleguminoses gra.

4 Inclou: Moniato, Xufa, Llavors d’hortícoles, Subproductes del vi i de l’oli i Pastos.