Fitxes municipals 2022

Accés a una fitxa descriptiva bàsica de cada municipi de la Comunitat Valenciana que oferix els seus principals indicadors estadístics multisectorials, obtinguts d'una selecció de la informació continguda en el Banc de Dades Territorial (BDT).
A més a més, s'inclouen fitxes anàlogues per a la Comunitat Valenciana i les seues províncies.

Accés a les fitxes

La denominació dels municipis és l'oficial a 1 de gener de 2022.
La relació de municipis es pot filtrar per províncies.

Fitxes CV
i províncies
     Filtre municipis Fitxes municipals
CV      Comunitat Valenciana
Alacant      Província d'Alacant
Castelló      Província de Castelló
València      Província de València