Destacamos

Avís legal

Avís legal

Este lloc web ha sigut creat segons el que establix l'article 39.4 del Decret 81/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Estadística de la Comunitat Valenciana, per a facilitar als usuaris l'accés a la informació estadística oficial. Les dades contingudes en el mateix provenen de múltiples fonts i es posen a disposició dels usuaris de forma individual. Queda, per tant, prohibida tota comercialització d'este dret d'accés.

La informació s'ha introduït en este servidor seguint estrictes procediments de control de qualitat. A pesar d'estos controls, poden produir-se errors en algun procediment. El nostre objectiu és vetlar per l'actualitat i exactitud de la informació continguda en el servidor i procedir immediatament a esmenar qualsevol error que poguera detectar-se. No obstant això, no pot garantir-se que el contingut d'este servidor web estiga lliure d'errors. L'usuari accepta expressament conéixer esta circumstància.

La Conselleria d'Hisenda, Economia i Administració Pública no pot garantir el funcionament de la xarxa de comunicacions i per tant, no assumix cap responsabilitat sobre la disponibilitat d'este servidor. No obstant això, es faran tots els esforços per minimitzar l'impacte de qualsevol tasca de manteniment necessària sobre el servidor.

Esta llicència d'ús es regix per les lleis espanyoles independentment de l'entorn legal de l'usuari.