Estadística de Ajudes Socials de l'Article 27 a Dones Víctimes de Violència de Gènere. Principals resultats

Estadística de Ajudes Socials de l'Article 27 a Dones Víctimes de Violència de Gènere. Principals resultats