Visualització de contingut web

Investigació, desenvolupament i innovació

Estadística sobre activitats d'I+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Operació estadística que permet quantificar els recursos econòmics i humans destinats a investigació per diversos sectors institucionals de l'economia.
Els resultats, obtinguts a partir dels fitxers de microdades proporcionats per l'INE, amplien la cobertura de la investigació a nivell regional proporcionant dades representatives per als principals sectors econòmics de la Comunitat Valenciana.

  • web Des de 2003 disponibles en el portal estadístic peGv

 

Enquesta sobre innovació en les empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Operació estadística que proporciona informació sobre les activitats d'innovació de les empreses, els resultats de la innovació i el seu impacte econòmic.
Els resultats, obtinguts a partir dels fitxers de microdades proporcionats per l'INE, amplien la cobertura de la investigació a nivell regional proporcionant dades representatives per als principals sectors econòmics de la Comunitat Valenciana.

  • web Des de 2002 disponibles en el portal estadístic peGv

 

Indicadors d'alta tecnologia per a la Comunitat Valenciana

Operació estadística de síntesi que s'elabora utilitzant la informació corresponent a la Comunitat Valenciana arreplegada en diverses enquestes i estadístiques que oferix informació sobre variables econòmiques (per sectors productius i per grups de productes considerats d'alta tecnologia), variables sobre ocupació i recursos humans i variables sobre ciència i tecnologia.
Els indicadors d'alta tecnologia proporcionen una mesura dels resultats i de l'impacte de la I+D en l'estructura econòmica valenciana, al temps que constituïxen una ferramenta de gran utilitat per a l'anàlisi de competitivitat i internacionalització.

  • web Des de 2010 disponible en el portal estadístic peGv