Visualització de contingut web

Municipis i comarques

Banc de Dades Territorial

Oferix informació estadística per a municipis i comarques de la Comunitat Valenciana de caràcter econòmic, demogràfic i social procedent de diverses fonts productores de dades estadístiques. Permet una gran versatilitat en la selecció, visualització i tractament de la informació: crear sèries de dades, fitar el territori sobre el qual es vol obtindre resultats, realitzar consultes sobre les categories d'interés en una taula, triar la ubicació de les variables i exportar els resultats de la consulta.

Fitxes municipals

Fitxa descriptiva bàsica per a cada municipi que presenta els principals indicadors estadístics (taules i gràfics) obtinguts d'una selecció de la informació continguda en el Banc de Dades Territorial.

 • web 2020 disponible en el portal estadístic peGV 

Nomenclàtor de la Comunitat Valenciana

Presenta per a cada municipi de la Comunitat Valenciana la relació d'entitats de població (col·lectives i singulars), nuclis i disseminats, amb detall de la seua població, existents a 1 de gener de cada any.

 • web 2001-2019 disponible en el portal estadístic peGV

Anuari Estadístic Municipal i Comarcal. Comunitat Valenciana

Publicació anual que conté informació estadística d'àmbits municipal i comarcal de la Comunitat Valenciana. Editada des del 1990 fins al 2006, estructurada en apartats temàtics, conté relació dels conceptes més rellevants que definixen les variables que apareixen en les taules. A partir de 2006 la informació municipal i comarcal s'oferix via web a través del Banc de Dades Territorial.

 • libro 1990, 1991, 1992, 1993, 1994
 • libro+Disquette 1995, 1996-97
 • libro+CD 1998-99, 2000-01, 2002, 2003, 2004
 • CD 2005, 2006

Estadística Municipal de la Comunitat Valenciana

Conté informació estadística per als àmbits municipal i comarcal de la Comunitat Valenciana. Continuat com Anuari Estadístic Municipal i Comarcal.

 • libro Ed. 1988
 • libro Vol.2: Ed. 1989
 • libro Vol.3. Dades equipament i infraestructura: Ed. 1990
 • libro Vol.4: Ed.1990
 • libro Vol.5: Ed.1991