Visualització de contingut web

Planificació estadística

Pla Valencià d'Estadística

El Pla Valencia d'Estadística és l'instrument d'ordenació, planificació i promoció de l'activitat estadística pública de la Comunitat Valenciana. Conté les activitats estadístiques i altres actuacions a realitzar pel sistema estadístic de la Comunitat Valenciana en el seu període de vigència

Catàleg d'Operacions Estadístiques de les Administracions Públiques Valencianes

El Catàleg recull les operacions estadístiques que realitza el conjunt de l'administració de la Generalitat, incloent-hi les seues empreses i organismes autònoms i l'administració local

  • libro Catàleg d'operacions estadístiques de les Administracions Públiques Valencianes. Comunitat Valenciana 1994
  • cd Catàleg d'Operacions Estadístiques de las Administracions Públiques Valencianes 2001

Inventari de Publicacions Estadístiques de la Generalitat Valenciana 1994

L'Inventari selecciona, recopila i tracta totes aquelles publicacions que, editades per la Generalitat Valenciana fins a 1994, són considerades com a productes de difusió de dades estadístiques amb la finalitat de facilitar la seua localització. Conté diferents índexs: temàtic, de paraules clau, de títols, d'editors i un apartat amb els registres bibliogràfics.