Visualització de contingut web

Sector Servicis i Activitat Comercial

Estadística estructural d'empreses: Sector servicis. Resultats per a la Comunitat Valenciana

L'Estadística estructural d'empreses: Sector servicis oferix resultats sobre els establiments del sector ubicats a la Comunitat Valenciana i sobre les empreses amb seu en aquesta comunitat, pel que fa a les següents cinc variables: nombre de locals o establiments, xifra de negocis, sous i salaris, inversió en actius materials i personal ocupat.

 

Indicadors d'activitat del sector servicis. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Els Indicadors d'activitat del sector servicis (IASS) mesuren mensualment l'evolució de l'activitat de les empreses del sector servicis en la Comunitat Valenciana.
Oferixen per al total de la Comunitat índexs de les variables, xifra de negoci i ocupació en els sectors de Comerç, Turisme, Transport, Tecnologies de la informació i Servicis a empreses, a partir de la informació de base proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE)

  • web Des de 2005 disponibles en el portal estadístic peGv (actualització mensual) 

 

Estadística estructural d'empreses: Sector comerç. Resultats per a la Comunitat Valenciana

L'Estadística estructural d'empreses: Sector comerç  oferix resultats sobre els establiments del sector ubicats a la Comunitat Valenciana i sobre les empreses amb seu en aquesta comunitat, pel que fa a les següents cinc variables: nombre de locals o establiments, xifra de negocis, sous i salaris, inversió en actius materials i personal ocupat.

 

Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Els Índexs de comerç al detall de periodicitat mensual, tenen com a objecte conèixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a l'exercici del comerç al detall, de manera que permeten mesurar, a curt termini, l'evolució de l'activitat del sector.
A partir de la informació de base proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE) s'elabora l'índex general de vendes i per als grans grups d'Alimentació i Resta a preus corrents i constants així com la correcció dels efectes del calendari per a tots els índexs.

  • web Des de 2002 disponible en el portal estadístic peGv (actualització mensual)

 

Estadística de comerç exterior i intracomunitari de la Comunitat Valenciana

Dades sobre intercanvis comercials (quantitat i valor) amb els distints països del món segons diversos criteris i nivells d'agregació. La informació s'oferix per províncies segons distintes classificacions normalitzades de productes i d'activitats, així com per països i àrees econòmiques d'origen o destí. 
Edició anual des de 1986, des de l'edició de 1996 a 2002 inclou suport informàtic

Els resultats anuals per a anys anteriors es van difondre en Estadística de comerç exterior i intracomunitari:

  • web Dades definitives per a 2000-2018 disponibles en el portal estadístic peGv
  • libro+disq 1996 - 1999
  • libro 1986 - 1995

 

Índexs de valor unitari del comerç exterior

Els índexs de valor unitari (IVU) per al comerç exterior són una aproximació als índexs de preus de les operacions d'exportacions i importacions amb origen o destí en la Comunitat Valenciana. A partir de les dades procedents del Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària s'elaboren mensualment els índexs per al total d'exportacions i importacions, segons destí econòmic dels béns, seccions de la CUCI Rev.3 i zones econòmiques.

 

Atles comercial de la Comunitat Valenciana 1992

Presenta un estudi sobre la caracterització de les àrees comercials de la Comunitat Valenciana aplicant models i tècniques que utilitzen dades estadístiques a nivell municipal sobre la població, nivell econòmic i distància en quilòmetres a la capçalera d'àrea o subàrea comercial, així com l'avaluació del mercat potencial de les capçaleres d'àrees comercials.

 

Estadística i comptes de comerç interior de la Comunitat Valenciana 1989-1990

Informació estadística i coeficients d'anàlisi de les principals variables econòmiques i macromagnituds del sector comercial de la Comunitat Valenciana per subsectors d'activitat i estrats d'ocupació, a partir de l'explotació dels resultats de l'enquesta de Comerç Interior 1989-90.

 

Enquesta de comerç i reparacions de la Comunitat Valenciana 1995

Explotació estadística dels resultats de l'Enquesta de comerç i reparacions de la Comunitat Valenciana 1995. S'oferixen les principals variables i indicadors econòmics per sectors d'activitat, estrats d'ocupació i altres criteris de classificació. També s'oferix informació detallada sobre els distints components dels ingressos, gastos i inversions realitzades.