Contacte

Contacte

Atenció telefònica

Telèfon: 961 209 511
Horari d'atenció: de dilluns a divendres de 9 a 14 hores

 

Atenció Internet a través del formulari "Consultes d'informació"

Consultes d'assessorament en la localització dels resultats publicats de l'activitat estadística d'interés de la Generalitat i d'altres fonts estadístiques disponibles en l'estadística pública.

Consultes sobre explotacions estadístiques específiques que contemplen un major nivell de desagregació dels resultats estadístics publicats o en un suport tecnològic distint. Les tabulacions sol·licitades han de contemplar que els resultats estadístics siguen tècnicament acceptables, no atempten a la protecció del secret estadístic i no alteren de forma significativa el normal desenvolupament dels servicis estadístics afectats.