Destacamos

Contingut calendari

Contingut calendari

CALENDARI DE PUBLICACIÓ DE RESULTATS DE L'IVE

El calendari que s'inclou en aquest apartat conté la data de publicació de les estadístiques elaborades per l'IVE, així com les recopilacions realitzades per l'IVE de les estadístiques elaborades per altres organismes. El calendari es revisa setmanalment.

També es publica un calendari de difusió de resultats de les estadístiques elaborades per l’IVE que es pot consultar per data de publicació o per estadística

El seu contingut i periodicitat està en funció del tipus d'estadístiques:

Estadístiques conjunturals

Es tracta d'estadístiques amb periodicitat de difusió mensual o trimestral. El calendari conté els dies de publicació de totes les estadístiques conjunturals de l'any.

Estadístiques estructurals

S'inclou també en el calendari el dia de publicació de les estadístiques estructurals elaborades per l'IVE programades.

La inclusió del dia de publicació de les recopilacions realitzades per l'IVE de les estadístiques elaborades per altres organismes es realitzarà els divendres.