Contingut calendari

Contingut calendari

CALENDARI DE PUBLICACIÓ DE RESULTATS DE L'IVE

El calendari que s'inclou en aquest apartat conté la data de publicació de les estadístiques elaborades per l'IVE, així com les recopilacions realitzades per l'IVE de les estadístiques elaborades per altres organismes. El calendari es revisa setmanalment.

El seu contingut i periodicitat està en funció del tipus d'estadístiques:

Estadístiques conjunturals

Es tracta d'estadístiques amb periodicitat de difusió mensual o trimestral. El calendari conté els dies de publicació de totes les estadístiques conjunturals de l'any.

Estadístiques estructurals

L'últim divendres de cada mes s'inclourà en el calendari el dia de publicació de les estadístiques estructurals elaborades per l'IVE programades per al mes següent.

La inclusió del dia de publicació de les recopilacions realitzades per l'IVE de les estadístiques estructurals elaborades per altres organismes es realitzarà en el moment en el qual la font faça públic el seu calendari de difusió, o com a mínim amb una setmana d'antelació.