Estadística estructural d'empreses: Sector industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Estadística estructural d'empreses: Sector industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana