Destacamos

Informació Municipal

Banc de Dades Territorial

Accés dinàmic al Banc de Dades Territorial, que integra informació de caràcter econòmic, demogràfic i social procedent de diverses fonts productores de dades estadístiques per a l'àmbit municipal i comarcal.

Permet una gran versatilitat en la selecció, visualització i tractament de la informació: crear sèries de dades, delimitar el territori sobre el qual es vol obtindre resultats, realitzar consultes sobre les categories d'interés en una taula i triar la ubicació de les variables.

Fitxes municipals

Accés a una fitxa descriptiva bàsica de cada municipi, que oferix els principals indicadors estadístics multisectorials obtinguts d'una selecció de la informació continguda en el Banc de Dades Territorial. A més a més, s'inclouen fitxes per a la Comunitat Valenciana i les seues províncies.

Relació de municipis per comarques i províncies

Relació dels codis estadístics i denominacions oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana, agrupats per comarques i províncies. Actualitzada a 1 de gener de l'any més recent.

Nomenclàtor

Oferix per a cada municipi la relació d'entitats, nuclis i disseminats de població existents a 1 de gener de cada any.