Notícies

Ves enrere Índex de xifra de negocis en la indústria. Sèrie enero 2010-abril 2022.

Índex de xifra de negocis en la indústria. Sèrie enero 2010-abril 2022.

L'Institut valencià d'estadística (IVE) publica, per primera vegada, l'operació estadística “Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana”, en el portal estadístic de la Generalitat.

Els índexs proporcionats en aquesta operació estadística tenen com a fi mesurar l'evolució mensual del sector industrial en la Comunitat Valenciana a través de les xifres de negocis dels seus establiments. Es publica un índex per a l'àmbit industrial general i els corresponents als sectors d'activitat segons destinació econòmica dels béns.