Notícies

Ves enrere Actualització de març de 2023 de l'àrea de gènere dels indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana

Actualització de març de 2023 de l'àrea de gènere dels indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana

L'Institut Valencià d'Estadística publica l'actualització de març de 2023 de l'àrea de gènere de l'operació estadística Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana en el portal estadístic de la Generalitat.

Aquesta operació estadística proporciona, per a la Comunitat Valenciana, informació sintètica que permet el mesurament, avaluació i comparabilitat, tant temporal com amb altres àmbits territorials, del benestar de la població i els factors que la condicionen.