Notícies

« Ves enrere

Estimació de la població empadronada per codis postals, 2020

Redirigint a la pàgina https://pegv.gva.es/va/temas/demografiaypoblacion/poblacion/padronmunicipalcontinuoexplotacionestadistica/estimaciondelapoblacionempadronadaporcodigospostales