Notícies

« Ves enrere

Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana

Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana

L'Institut Valencià d'Estadística actualitza, en el portal estadístic de la Generalitat, l'operació estadística Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana. S'incorporen 44 nous indicadors i s'actualitzen 19 amb les últimes dades disponibles. El detall dels objectius als quals s'incorporen nous indicadors és el següent:

Objectius als quals s'afigen indicadors per primera vegada:

 • Objectiu 6: Garantir la disponibilitat i la gestió sostenible de l'aigua i el sanejament per a tots (3 indicadors)
 • Objectiu 7: Garantir l'accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tots (2 indicadors)
 • Objectiu 15: Protegir, restablir i promoure l'ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar sosteniblement els boscos, lluitar contra la desertificació, detindre i invertir la degradació de les terres i detindre la pèrdua de biodiversitat (3 indicadors)

 

Objectius que s'amplien amb nous indicadors

 • Objectiu 1: Posar fi a la pobresa en totes les seues formes i a tot el món (2 indicadors)
 • Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots a totes les edats (4 indicadors)
 • Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots (13 indicadors)
 • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i les xiquetes (1 indicador)
 • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots (3 indicadors)
 • Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació (2 indicadors)
 • Objectiu 13: Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes (2 indicadors)
 • Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes (1 indicador)
 • Objectiu 17: Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible (8 indicadors)

 

Aquesta operació estadística proporciona, per a la Comunitat Valenciana, un marc d'indicadors que permeten el seguiment dels objectius i metes de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, adoptats per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Els indicadors han sigut calculats utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes, la qual cosa garanteix la seua comparabilitat.