Notícies

Ves enrere Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana

Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana

L'Institut Valencià d'Estadística actualitza els Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana. S'incorporen 48 nous indicadors i s'actualitzen 122 amb les últimes dades disponibles. El detall dels objectius als quals s'incorporen nous indicadors és el següent:

Objectius que s'amplien amb nous indicadors:

  • Objectiu 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició i promoure l'agricultura sostenible (8 indicadors)
  • Objectiu 4: Garantir una educació inclusiva i equitativa de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge permanent per a tots (6 indicadors)
  • Objectiu 8: Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l'ocupació plena i productiva i el treball decent per a tots (5 indicadors)
  • Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació (1 indicador)
  • Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles (5 indicadors)
  • Objectiu 12: Garantir modalitats de consum i producció sostenibles (1 indicador)
  • Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes (10 indicadors)
  • Objectiu 17: Enfortir els mitjans d'implementació i revitalitzar l'Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible (12 indicadors)

Aquesta operació estadística proporciona, per a la Comunitat Valenciana, un marc d'indicadors que permeten el seguiment dels objectius i fiques de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, adoptats per l'Assemblea General dels Nacions Unides. Els indicadors han sigut calculats utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística dels comunitats autònomes, la qual cosa garanteix la seua comparabilitat.