Destacamos

Notícies

Ves enrere Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana

Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana

L'Institut Valencià d'Estadística actualitza els Indicadors de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana. S'incorporen 13 nous indicadors i s'actualitzen 167 amb les últimes dades disponibles. El detall dels objectius als quals s'incorporen nous indicadors és el següent:

Objectius que s'amplien amb nous indicadors:

  • Objectiu 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar de tots a totes les edats (1 indicador)
  • Objectiu 5: Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar a totes les dones i les xiquetes (5 indicadors)
  • Objectiu 9: Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació (2 indicadors)
  • Objectiu 10: Reduir la desigualtat en els països i entre els països (1 indicador)
  • Objectiu 11: Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguen inclusius, segurs, resilients i sostenibles (1 indicador)
  • Objectiu 16: Promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i construir a tots els nivells institucions eficaces i inclusives que rendisquen comptes (3 indicadors)

Esta operació estadística proporciona, per a la Comunitat Valenciana, un marc d'indicadors que permeten el seguiment dels objectius i metes de l'Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible, adoptats per l'Assemblea General de les Nacions Unides. Els indicadors han sigut calculats utilitzant una metodologia harmonitzada entre els òrgans centrals d'estadística de les comunitats autònomes, la qual cosa garanteix la seua comparabilitat.