Notícies

« Ves enrere

Indicadors demogràfics de despoblament de la Comunitat Valenciana. 2018

Redirigint a la pàgina https://pegv.gva.es/va/temas/demografiaypoblacion/indicadoresdemograficosbasicos/-/asset_publisher/S8hUg8ZTUl9I/content/indicadores-demograficos-de-despoblamiento-de-la-comunitat-valenciana