Destacamos

Estadístiques per data (any anterior)

gener
Dia Operació estadística Període de referència
9 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
9 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
11 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
12 Estimació del consum d'energia elèctrica Octubre 2022
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2022
19 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023
20 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 4/2022
20 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 4/2022
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
26 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022
27 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022
30 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
31 Estadística sobre activitats en R+D. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021

febrer
Dia Operació estadística Període de referència
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
7 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Novembre 2022
17 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 4/2022
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Desembre 2022
23 MNP Moviment natural de població. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023

03 Març
Dia Operació estadística Període de referència
1 EPA Enquesta de població activa. Mitjanes anuals 2022
6 Indicadors socials de qualitat de vida de la Comunitat Valenciana. Àrea de gènere  
7 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
7 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
7 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
10 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Desembre 2022
16 Estadística del padró continu. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
16 Indicadors demogràfics de despoblament de la Comunitat Valenciana 2022
16 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022 i anteriors
16 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022
23 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
23 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Gener 2023
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
30 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
31 ODS Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana  
31 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2022 i anteriors

04 Abril
Dia Operació estadística Període de referència
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
14 Estimació del consum d'energia elèctrica Gener 2023
18 Estimacions de població de les Comunitat Valenciana 01/07/2021 i 01/01/2022
19 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
19 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Febrer 2023
20 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023
21 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 1/2023
21 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 1/2023
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
26 Estimació de la població empadronada per codis postals 2022
27 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
27 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023
28 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023

05 Maig
Dia Operació estadística Període de referència
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
8 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
8 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Febrer 2023
19 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
19 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Març 2023
22 Enquesta de condicions de vida (ECV). Resultats per a la Comunitat Valenciana 2022
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
30 Indicadors demogràfics subprovinciales. Natalitat i mortalitat 2021
30 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
31 Enquesta sobre l'estructura de la indústria de les construcció. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021

06 Juny
Dia Operació estadística Període de referència
5 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
5 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
6 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
7 Dones i homes en la Comunitat Valenciana Edició 2023
9 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 1/2023
15 Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social 2022
15 Indicadors de comerç exterior 2015 - 2022
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Març 2023
16 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023
19 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Abril 2023
26 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
28 Estimació d'indicadors provincials d'equipament i ús de les tecnologies d'informació i comunicació en les llars 2022
28 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
30 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 1/2023

07 Juliol
Dia Operació estadística Període de referència
4 Explotació del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana 2022
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
11 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
13 Indicadors socials de qualitat de vida Edició 2023
14 Estimació del consum d'energia elèctrica Abril 2023
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Maig 2023
20 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 2/2023
20 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 2/2023
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
25 ODS Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana  
26 Projeccions de població 2022-2037
27 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023
27 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
28 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023

08 Agost
Dia Operació estadística Període de referència
4 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
4 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
4 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Maig 2023
17 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
17 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juny 2023
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
29 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023

09 Setembre
Dia Operació estadística Període de referència
5 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
5 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
8 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
12 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 2/2023
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Juny 2023
15 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023
15 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Juliol 2023
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
28 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
29 Estadística estructural d'empreses: Sector industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
29 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 2/2023

10 Octubre
Dia Operació estadística Període de referència
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
10 Indicadors de pobresa i condicions de vida a nivell subregional 2022
11 Estadística estructural d'empreses: Sector comerç. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Juliol 2023
18 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
18 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Agost 2023
19 ICE  Indicadors de confiança empresarial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 4/2023
19 Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social Trimestre 3/2023
19 Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social Trimestre 3/2023
20 Estadística estructural d'empreses: Sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
25 Enquesta de consums enegéticos. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2021
25 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
26 EPA  Enquesta de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
27 Enquesta industrial anual de productes. Resultats per a la  Comunitat Valenciana 2022
27 Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
27 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023

11 Novembre
Dia Operació estadística Període de referència
6 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
6 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
7 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
15 Estadística de noms i cognoms de la població de la Comunitat Valenciana 2022
16 Estimació del consum d'energia elèctrica Agost 2023
17 Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals 2021
21 Indicadors del mercat de treball a nivell subprovincial Trimestre 3/2023
21 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
21 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Setembre 2023
24 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
29 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
30 Indicadors d'alta tecnologia per a la Comunitata Valenciana 2021
30 ODS Indicadors dels objectius de desenvolupament sostenible de la Comunitat Valenciana  

12 Desembre
Dia Operació estadística Període de referència
5 IPI  Índexs de producció industrial. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
11 EGATUR  Enquesta de despesa turística. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
11 FRONTUR  Estadística de moviments turístics en fronteres. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
15 Estimació del consum d'energia elèctrica Setembre 2023
18 ICL  Índex de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
18 ETCL  Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
19 IASS  Indicadors d'activitat del sector serveis. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
19 ICN  Índex de xifra de negocis en la indústria. Resultats per a la Comunitat Valenciana Octubre 2023
26 IPRI  Índex de preus industrials. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2023
27 ETR-FAMILITUR Enquesta de turisme de residents. Resultats per a la Comunitat Valenciana Trimestre 3/2023
28 ICM  Índexs de comerç al detall. Resultats per a la Comunitat Valenciana Novembre 2023