Destacamos

Estadístiques conjunturals - Any anterior

EPA
Dia publicació Període referència
Dijous, 26 de gener T4/2022
Dijous, 27 d'abril T1/2023
Dijous, 27 de juliol T2/2023
Dijous, 26 d'octubre T3/2023

Estadística d'empreses inscrites en les Seguretat Social
Dia publicació Període referencia
Divendres, 20 de gener T4/2022
Divendres, 21 d'abril T1/2023
Dijous, 20 de juliol T2/2023
Dijous, 19 d'octubre T3/2023

Estadística de treballadors afiliats a la Seguretat Social
Dia publicació Període referencia
Divendres, 20 de gener T4/2022
Divendres, 21 d'abril T1/2023
Dijous, 20 de juliol T2/2023
Dijous, 19 d'octubre T3/2023

Estimació del consum d'energia elèctrica
Dia publicació Període referencia
Dijous, 12 de gener 10/2022
Dijous, 16 de febrer 11/2022
Dijous, 16 de març 12/2022
Divendres, 14 d'abril 01/2023
Dimarts, 16 de maig 02/2023
Divendres, 16 de juny 03/2023
Divendres, 14 de juliol 04/2023
Dimecres, 16 d'agost 05/2023
Divendres, 15 de setembre 06/2023
Dilluns, 16 d'octubre 07/2023
Dijous, 16 de novembre 08/2023
Divendres, 15 de desembre 09/2023

ETCL Enquesta trimestral de cost laboral. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Dia publicació Període referencia
Dijous, 16 de març T4/2022
Dilluns, 19 de juny T1/2023
Divendres, 15 de setembre T2/2023
Dilluns, 18 de desembre T3/2023

 
Dia publicació Període referencia
Divendres, 31 de març T4/2022 i anteriors
Divendres, 30 de juny T1/2023
Divendres, 29 de setembre T2/2023
Dimecres, 27 de desembre T3/2023

Fluxos de població activa. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Dia publicació Període referencia
Divendres, 27 de gener T4/2022
Divendres, 28 d'abril T1/2023
Divendres, 28 de juliol T2/2023
Divendres, 27 d'octubre T3/2023

FRONTUR
Dia publicació Període referencia
Dilluns, 9 de gener 10/2022
Dilluns, 6 de febrer 11/2022
Dimarts, 7 de març 12/2022
Dijous, 6 d'abril 01/2023
Dilluns, 8 de maig 02/2023
Dilluns, 5 de juny 03/2023
Dijous, 6 de juliol 04/2023
Divendres, 4 d'agost 05/2023
Dimarts, 5 de setembre 06/2023
Divendres, 6 d'octubre 07/2023
Dilluns, 6 de novembre 08/2023
Dilluns, 11 de desembre 09/2023

IASS
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 18 de gener 11/2022
Dimarts, 21 de febrer 12/2022
Dijous, 23 de març 01/2023
Dimecres, 19 d'abril 02/2023
Divendres, 19 de maig 03/2023
Dimecres, 21 de juny 04/2023
Dimarts, 18 de juliol 05/2023
Dijous, 17 d'agost 06/2023
Dijous, 21 de setembre 07/2023
Dimecres, 18 d'octubre 08/2023
Dimarts, 21 de novembre 09/2023
Dimarts, 19 de desembre 10/2023

ICE
Dia publicació Període referencia
Dijous, 19 de gener T1/2023
Dijous, 20 d'abril T2/2023
Dimarts, 11 de juliol T3/2023
Dijous, 19 d'octubre T4/2023

ICL
Dia publicació Període referencia
Dijous, 16 de març T4/2022 i anteriors
Divendres, 16 de juny T1/2023
Divendres, 15 de setembre T2/2023
Dilluns, 18 de desembre T3/2023

ICM
Dia publicació Període referencia
Dilluns, 30 de gener 12/2022
Divendres, 10 de març 01/2023
Dijous, 30 de març 02/2023
Dijous, 27 d'abril 03/2023
Dimarts, 30 de maig 04/2023
Dimecres, 28 de juny 05/2023
Dijous, 27 de juliol 06/2023
Dimarts, 29 d'agost 07/2023
Dijous, 28 de setembre 08/2023
Divendres, 27 d'octubre 09/2023
Dimecres, 29 de novembre 10/2023
Dijous, 28 de desembre 11/2023

 
Dia publicació Període referencia
Divendres, 17 de febrer T4/2022
Divendres, 9 de juny T1/2023
Dimarts, 12 de setembre T2/2023
Dimarts, 21 de novembre T3/2023

IPI
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 11 de gener 11/2022
Dimarts, 7 de febrer 12/2022
Dimarts, 7 de març 01/2023
Dimecres, 5 d'abril 02/2023
Divendres, 5 de maig 03/2023
Dimarts, 6 de juny 04/2023
Dimecres, 5 de juliol 05/2023
Divendres, 4 d'agost 06/2023
Divendres, 8 de setembre 07/2023
Dijous, 5 d'octubre 08/2023
Dimarts, 7 de novembre 09/2023
Dimarts, 5 de desembre 10/2023

IPRI
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 25 de gener 12/2022
Divendres, 24 de febrer 01/2023
Divendres, 24 de març 02/2023
Dimarts, 25 d'abril 03/2023
Dijous, 25 de maig 04/2023
Dilluns, 26 de juny 05/2023
Dilluns, 24 de juliol 06/2023
Divendres, 25 d'agost 07/2023
Dilluns, 25 de setembre 08/2023
Dimecres, 25 d'octubre 09/2023
Divendres, 24 de novembre 10/2023
Dimarts, 19 de desembre 11/2023

Estadístiques estructurals - 2023

ECV
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 7 de juny Edició 2023

ECV
Dia publicació Període referencia
Dillluns, 22 de maig 2022

Enquesta de consums energètics. Resultats per a la Comunitat Valenciana
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 25 d'octubre 2021

 
Dia publicació Període referencia
Divendres, 27 d'octubre 2022

Enquesta sobre l'estructura de la indústria de la construcció
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 31 de maig 2021

Estadística de noms i cognoms de la població de la Comunitat Valenciana
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 15 de novembre 2022

Estadística de pensions contributives del sistema de la Seguretat Social
Dia publicació Període referencia
Dijous, 15 de juny 2022

Estadística del padró continu
Dia publicació Període referencia
Dijous, 16 de març 2022

Estadística estructural d'empreses: Sector comerç
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 11 d'octubre 2021

Estadística estructural d'empreses: Sector industrial
Dia publicació Període referencia
Divendres, 29 de setembre 2021

Estadística estructural d'empreses: Sector serveis
Dia publicació Període referencia
Divendres, 20 d'octubre 2021

Estadística sobre activitats en R+D
Dia publicació Període referencia
Dimarts, 31 de gener 2021

Estimacions de població de la Comunitat Valenciana
Dia publicació Període referencia
Dimarts, 18 d'abril 01/07/2021 i 01/01/2022

Estimació d'indicadors provincials d'equipament i ús de les tecnologies d'informació i comunicació en les llars
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 28 de juny 2022

Estimació de la població empadronada per codis postals
Dia publicació Període referencia
Dimecres, 26 d'abril 2022

Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals
Dia publicació Període referencia
Divendres, 17 de novembre 2021

Explotació del directori estadístic d'empreses de la Comunitat Valenciana
Dia publicació Període referencia
Dimarts, 4 de juliol 2022

Indicadors d'alta tecnologia per a la Comunitat Valenciana
Dia publicació Període referencia
Dijous, 30 de novembre 2021

Indicadors de comerç exterior
Dia publicació Període referencia
Dijous, 15 de juny 2015 - 2022

Indicadors de pobresa i condicions de vida a nivell subregional
Dia publicació Període referencia
Dimarts, 10 d'octubre 2022