Visualització de contingut web

Planificació estadística

La normativa estadística bàsica valenciana contempla un desenrotllament planificat de l'activitat estadística.

El Pla Valencià d'Estadística (PVE) és l'instrument d'ordenació, planificació i promoció de l'activitat estadística pública de la Comunitat Valenciana. Conté les activitats estadístiques i altres actuacions que han de dur-se a terme per l'organització estadística pública durant el seu període de vigència. La seua aprovació correspon a les Corts i la seua execució s'ha d'ajustar als principis que regixen l'activitat estadística pública valenciana fixats en el nostre marc normatiu bàsic, la Llei 5/1990, d'Estadística de la Comunitat Valenciana.

  • Pla Valencià d'Estadística 2019-2022
    Per a veure la versió navegable active l'índex de la publicació en la corresponent pestanya del seu navegador ("Contingut" en Internet Explorer o "Marcadors" en Chrome) o descarregue el document per a visualitzar-lo des de Acrobat Reader.