Destacamos

Política de l'IVE en les xarxes socials

Política de l'IVE en les xarxes socials

Les comunicacions dels comptes en les xarxes socials de l'Institut Valencià d'Estadística s'elaboren i es publiquen exclusivament per l'equip de l'IVE, no s'utilitzen sistemes automàtics per a la generació de continguts.

Les comunicacions es publiquen generalment pel matí. Els que corresponen a operacions estadístiques de l’IVE, tant conjunturals com estructurals, es publiquen primer en el Portal estadístic de la Generalitat Valenciana (PeGV).

Els continguts que es difonen en els comptes de l'IVE són principalment:

1. Resultats d'operacions estadístiques conjunturals i estructurals.

2. Notes de premsa que no corresponguen a operacions.

3. Anuncis del calendari de publicacions.

4. Altres publicacions de l'IVE.

5. Promoció de serveis que presta l'IVE i nous continguts audiovisuals.

6. Novetats rellevants en algun apartat del PeGV.

L'IVE agraeix a totes les persones usuàries el seu seguiment, en particular a aquelles que difonen l'estadística oficial a través dels esments, likes i retuits. D'igual manera, l'IVE aprecia els comentaris, suggeriments i consultes, però adverteix que aquests canals de l'IVE no estan concebuts per a atendre consultes sobre resultats estadístics, que seran sempre ateses a través del formulari de Consultes d’informació.

Per a la bona comunicació s’estableixen unes normes mínimes de participació en aquests perfils, de manera que es puga dur a terme una conversa respectuosa, tolerant i fructífera amb les persones usuàries.

Les persones usuàries hi poden fer comentaris si compleixen aquests requisits:

• Són pertinents, és a dir, no s’allunyen del tema tractat.

• Mantenen el respecte i no ofenen ni atempten contra la dignitat d’altres persones.

• No contenen dades de caràcter personal.

• No tenen com a objectiu enganyar, desorientar o estafar la ciutadania.

• No violen cap llei de drets d’autoria i propietat intel·lectual.

• No és contingut promocional o brossa (spam).

Els comentaris que no complisquen aquests requisits poden ocultar-se i no ser publicats. Les persones usuàries que reiteradament infringisquen les normes de participació podran ser silenciades.

L’IVE només es responsabilitza dels continguts que emet directament a través d’aquestes comptes.