Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals

Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals