Agricultura

Agricultura

Estadístiques elaborades per la Conselleria d'Agricultura, Ramaderia i Pesca

 

Àmbit territorial: M municipal, C comarcal, P provincial, CV Comunitat Valenciana