Cànons anuals d'arrendaments rústics. Principals resultats

Cànons anuals d'arrendaments rústics. Principals resultats