Preus mitjans anuals de les terres d'ús agrari. Principals resultats

Preus mitjans anuals de les terres d'ús agrari. Principals resultats