Enquesta sobre equipament i ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les llars. Principals Resultats

Enquesta sobre equipament i ús de Tecnologies de la Informació i Comunicació a les llars. Principals Resultats