Enquesta sobre l'Estructura de la Indústria de la Construcció. Principals resultats

Enquesta sobre l'Estructura de la Indústria de la Construcció. Principals resultats