Activitat comercial

Activitat comercial

Estadístiques elaborades per l'Institut Valencià d'Estadística

   Estadístiques sense continuïtat

 

Àmbit territorial: M municipal, C comarcal, P provincial, CV Comunitat Valenciana