EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE TUBERCULOSI. PRINCIPALS RESULTATS

EXPLOTACIÓ ESTADÍSTICA DEL REGISTRE DE TUBERCULOSI. PRINCIPALS RESULTATS