Enquesta de condicions de vida (ECV)

Dades anuals per a la Comunitat Valenciana, de persones i llars, relacionats amb les condicions de vida (renda anual, risc de pobresa, carència material, vivenda, salut, treball i formació) segons diverses variables de classificació, de manera que permet conéixer la seua estructura i evolució.