pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Diaris¹: Nivells d'audiència

% sobre la població major de 14 anys
Any C. Valenciana Espanya
 
2019 16,6 21,7
2020 13,7 18,4
2021 10,5 13,7
2022 9,3 13,7
2023 8,3 13,7

Font: Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Marc General dels Mitjans a Espanya

¹ Diaris sobre paper o en lectors de visor digital en pdf