pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Suplements¹: Nivells d'audiència

% sobre la població major de 14 anys
Any C. Valenciana Espanya
 
2019 4,4 7,0
2020 3,5 5,9
2021 2,6 4,6
2022 2,1 4,0
2023 2,5 4,1

Font: Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Marc General dels Mitjans a Espanya

¹ Suplements sobre paper o en lectors de visor digital en pdf