pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Revistes¹: Nivells d'audiència

% sobre la població major de 14 anys
Any C. Valenciana Espanya
 
2019 25,8 29,4
2020 21,8 26,1
2021 17,2 22,6
2022 17,5 22,2
2023 22,0 26,0

Font: Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Marc General dels Mitjans a Espanya

¹ Revistes sobre paper o en lectors de visor digital en pdf