pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Ràdio: nivells d'audiència¹

% sobre la població major de 14 anys
Any C. Valenciana Espanya
 
2019 53,8 56,9
2020 51,3 55,5
2021 51,8 54,6
2022 50,5 54,4
2023 50,4 54,3

Font: Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Marc General dels Mitjans a Espanya

¹ Audiència acumulada diària.