pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Ràdio: consum mitjà diari¹

minuts
Any C. Valenciana Espanya
 
2019 93 97
2020 88 94
2021 91 92
2022 87 94
2023 87 93

Font: Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Marc General dels Mitjans a Espanya

¹ Mitjana en minuts sobre el total de la població major de 14 anys.