pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Televisió: nivells d'audiència¹

% sobre la població major de 14 anys
Any C. Valenciana Espanya
 
2019 84,1 85,4
2020 84,0 85,1
2021 81,7 83,3
2022 77,5 79,3
2023 79,8 81,1

Font: Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Marc General dels Mitjans a Espanya

¹ Almenys una vez en la semana anterior a l'entrevista.