pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Televisió: consum mitjà diari¹

minuts
Any C. Valenciana Espanya
 
2019 209 213
2020 211 209
2021 214 208
2022 191 186
2023 190 187

Font: Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Marc General dels Mitjans a Espanya

¹ Mitjana en minuts sobre el total de la població major de 14 anys.