pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Internet: nivells d'audiència¹

% sobre la població major de 14 anys
Any C. Valenciana Espanya
 
2019 79,1 79,9
2020 80,4 81,4
2021 84,9 84,3
2022 85,8 86,1
2023 87,3 87,5

Font: Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Marc General dels Mitjans a Espanya

¹ Ús el dia anterior a l'entrevista.