pdf  Nota metodològica    pdf  Descàrrega    


MITJANS DE COMUNICACIÓ

Internet: consum mitjà diari¹

minuts
Any C. Valenciana Espanya
 
2019 149 161
2020 164 182
2021 208 215
2022 224 219
2023 228 243

Font: Associació per a la Investigació de Mitjans de Comunicació (AIMC). Marc General dels Mitjans a Espanya

¹ Mitjana en minuts sobre el total de la població major de 14 anys.